Årsmøte og studiokveld

Torsdag 8. februar klokken 19 er det duket for Fotoklubben Lukkertids årsmøte 2018. Vi forsøker å kjøre gjennom de formelle postene på programmet så kjapt som det er forsvarlig, for så å tilbringe resten av kvelden i Solborgs fotostudio der vi leker med og lærer oss mer om å bruke studiolys.

Agendaen for kvelden blir da som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta valg (valgkomite nominerer kandidat(er) på forhånd)

Deretter vandrer vi over tunet til fotostudio.

Velkommen